1.) Priprava

Pred namestitvijo si pazljivo preberite navodila. Preverite, da imate kanaleto ustrezne dolžine.

instalace-01

2.) Vgradnja

Kanaleto s pomočjo vijakov pritrdite v tla.
Nastavite višino ob upoštevanju naklona tal v smeri proti kanaleti. S pomočjo libele na nosilcu določite vodoraven položaj kanalete.
Sifon povežite z odtokom.

instalace-02

3.) Betoniranje

Kanaleto zabetonirajte do višine vertikalnega nosilca. Površino posušenega betona v širini do 10 cm od korita žleba utrdite s temeljnim premazom.

instalace-03

4.) Hidroizolacija

Odstranite zaščitno folijo z nosilca. Potem uporabite samolepilne hidroizolacijske trakove, ki so priloženi pakiranju. Nalepite jih po celotni površini nosilca po obodu  kanalete. Del trakov, ki sega preko dolžine kanalete, prilepite na beton. Beton in nalepljene trakove do robov korita kanalete premažite s hidroizolacijskim premazom ali jih prelepite s hidroizolacijsko folijo.

instalace-04

5.) Polaganje ploščic

Položite ploščice. Režo med robom korita kanalete in ploščicami zapolnite z elastično tesnilno maso.

instalace-05

Naklon tal

Za ustrezno odtekanje vode je potrebno upoštevati najmanjšo stopnjo naklona 2 % v smeri proti koritu kanalete. V praksi to pomeni 2 cm višinske razlike na 1 meter tal.

Poleg tega je nujno potrebno pravilno in v ustreznem zaporedju položiti izolacijske plasti – glej prerez na strani 25.

instalace-06